×
 

SCHENKEN

De Stichting Vrienden van de Crayenester is opgericht per 31 mei 2013 als fonds voor de Crayenester Basisschool in Heemstede waaruit extra educatieve of vormende activiteiten en lesmateriaal kunnen worden gefinancierd.

De doelen worden aangewezen door de Directie en Medezeggenschapsraad van de Crayenester basisschool.  

De Stichting Vrienden van de Crayenester is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  Het beheer en bestuur van een ANBI is aan wettelijke regels onderworpen.  Een schenking aan deze ANBI Stichting geeft belastingvoordeel aan de schenker. Dat betekent dat u - binnen fiscale grenzen - giften aan de Stichting kunt doen en deze giften kan aftrekken in de aangifte van uw inkomstenbelasting. Dan betaalt de fiscus u dus een gedeelte van uw gift terug!

Om giften aan de Stichting Vrienden van de Crayenester fiscaal aftrekbaar te maken moet een overeenkomst in tweevoud worden gemaakt, en getekend door schenker en een vertegenwoordiger van de Stichting. NB: Die overeenkomst hoeft niet door een notaris te worden bekrachtigd.

Omdat schenkingen gedurende tenminste 5 jaar in jaarlijkse termijnen moeten worden gedaan, adviseren wij een betalingsvolmacht. Deze betalingsvolmacht moet in tweevoud door de schenker worden getekend. Het geld kan natuurlijk ook jaarlijks gestort worden, maar dient wel in ieder kalenderjaar van de 5 opeenvolgende jaren te worden afgedragen.

Hierbij twee formulieren:

Voor eventuele vragen, neem contact op per mail of telefonisch met Dirk van Hilten (06-51052596).

Om de Crayenester financieel te ondersteunen is het natuurlijk ook mogelijk om gewoon te schenken aan de Stichting:

ANBI-Stichting Vrienden van de Crayenester
Bankrekeningnummer: NL59 RABO 0143 2776 93
RSIN 852871995

Crayenestersingel 37
2101 AN Heemstede
T. 023-5474147