×
 

DOEL en BELEIDSPLAN

Hier kunt u het beleidsplan downloaden (pdf).

De Stichting Vrienden van de Crayenester heeft tot doel het werven, beheren en inzetten van gelden voor scholing en ter financiële ondersteuning van de Crayenesater Basisschool te Heemstede, voor de scholing en de algemene vorming van de ingeschreven leerlingen, waartoe de school zelf geen middelen ter beschikking heeft.

De huidige economische situatie en het overheidsbeleid met betrekking tot het openbaar onderwijs raken ook de Crayenester basisschool te Heemstede. Een gevolg daarvan is dat de school beperkt wordt in het aanschaffen van lesmateriaal en in het aantal educatieve of vormende activiteiten doordat de financiële middelen hiervoor ontbreken.

De verwachting is dat de haar ter beschikking staande financiële middelen in de toekomst nog verder zullen afnemen. Dit vormde de aanleiding om de Stichting Vrienden van de Crayenester op te richten en de Crayenester zoveel als mogelijk financieel te ondersteunen.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:
Saskia Bekkers, voorzitter
Dirtk van Hilten, penningmeester
Caroline van Reenen, secretaris

De bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen beloning. De gemaakte onkosten en eventuele vacatievergoedingen worden wel vergoed.

ANBI-Stichting Vrienden van de Crayenester
Bankrekeningnummer: NL59 RABO 0143 2776 93
RSIN 852871995
KvK 51853183

Crayenestersingel 37
2101 AN Heemstede
T. 023-5474147
M. info@vrienden-crayenester.nl