×
 

WELKOM

Welkom op de site van de Stichting Vrienden van de Crayenester!

De Stichting zet zich in om geld te werven voor de Crayenester waarmee zij haar financieel kan ondersteunen. Daarnaast speelt de Stichting een centrale rol in het contact onderhouden met oud-leerlingen en oud-docenten.

Voor de schooljaren 2016-2017-2018 heeft de Stichting een programma opgezet waar vrienden (ouders, grootouders en andere vrienden) een laptop of tablet aan de school kunnen geven. Tevens draagt de Stichting bij aan het realiseren van twee nieuwe digiborden.

mojoimagealt-4930-alt Op vrijdag 2 juni 2017 heeft Marlies van der Rijst de eerste van de 14 laptops overhandigd gekregen van Daan Beekhuis van de Medezeggenschapsraad, initiatiefnemer van deze succesvolle actie, en Dirk van Hilten van de Stichting Vrienden van de Crayenester.
Vrijdag 23 juni a.s. is het Midzomernachtdiner.  Heeft u zich al aangemeld?  Het wordt echt prachtig (weer)! Van de opbrengst zullen nog meer tablets en laptops worden gekocht, en de benodigde IT infrastructuur worden verbeterd, zodat meer computervaardigheden kunnen worden geleerd en toegepast. Hier kunt u zich aanmelden.  mojoimagealt-4929-alt

Doet u ook mee?
Kijk voor meer informatie onder SCHENKEN.

In 2015 hebben we ons eerste grote doel gerealiseerd, de aanpak en inrichting van het schoolplein.

mojoimagealt-3046-alt  
   

Het nieuwe schoolplein ziet er prachtig uit met veel ruimte voor sport en spel, zoals een apart hockey- en voetbalveldje.